توضیحات

صابون هیرسوت، حاوی عصاره های گیاهان دارویی است و با تضعیف ریشه . ضخامت ساقه موهای زائد به مرور زمان سبب کاهش چشمگیر آنها می شود . این صابون ایجاد حساسیت نمی کند و بخاطر عصاره های ترکیبی سبب روشن کنندگی در نواحی مورد استفاده می شود .