توضیحات

ترکیب عسل طبیعی با گیاهان دارویی اکیناسه  ولیمو عمانی

این ولرم نوس سبب تقویت سیستم ایمنی شما شده و در پیشگیری از انواع بیماری ها موثر است .