توضیحات

ترکیب عسل طبیعی و گیاهان گل گاوزبان ، لیمو عمانی ، بادرنجبویه

این ولرم نوش علاوه بر کاهش تنش های عصبیسبب رفع اضطراب و استرس شما می شود