توضیحات

برای راحتی مصرف در مسافرت ، مکان های اداری و یا حتی مدرسه  طراحی شده است.بدون ریزش و دارای خواص کلی عسل  که در بسته بندی کم حجم و سبک ، ۲۰۰ گرمی ارائه می شود .