توضیحات

 

عسل غوطه ور ، برای راحتی مصرف روزانه در  متزل و یا حتی مکان های اداری طراحی شده است.بدون ریزش و دارای خواص کلی عسل  که در بسته بندی  شیشه ای ، ۳۰۰ گرمی ارائه می شود .